Ánh sáng cho Cần Sa

Ánh sáng là rất quan trọng trong việc bạn canh tác bất kỳ loại cây nào. Đặc biệt là ánh sáng cho Cần Sa, ánh sáng nắm vai trò quyết định trong việc sản lượng bạn cao hay thấp và kiểm soát thời điểm ra hoa.

Ánh sáng và Cần Sa part 2... Ở phần 1 có tiêu đề Ánh sáng, hóa đơn và sản lượng, chúng tôi đã đề cập chi tiết về các dòng đèn canh tác trong nhà và các yếu ...

"Ánh sáng càng ở cường độ cao, sản lượng của bạn càng cao"phecohoc.com's team Ánh sáng đèn trong canh tác cần sa y tế. Đối với nhiều người trồng không thể ...

phecohoc.com
Logo
Enable registration in settings - general